GRUP CLOS ASSESSORS va néixer l'any 1992 a Girona amb la vocació de satisfer les necessitats
de cada client d'una manera individual i personalitzada en tots els assumptes que ens confien.

Assumim el compromís d'oferir serveis específics adreçats a empreses, professionals i particulars
aportant l'experiència de 30 anys de professió seriositat i serveis de qualitat. La nostra sòlida posició
ha estat assolida gràcies a la gran dedicació i el treball constant realitzat durant més de vint anys
pels socis i l'equip de professionals que integrem aquest despatx. Tota aquesta tasca realitzada ens permet assessorar als nostres clients en diverses àrees de serveis gestionades per professionals
titulats i de reconeguda experiència en cadascuna de les seves especialitats.

Oferim els nostres serveis a diferents poblacions de la província de Girona i posem al seu servei
el nostre personal i oficines de Girona, Santa Coloma de Farners, Sant Esteve d'en Bas i Banyoles.

Li agraïm la visita al nostre web i el/la convidem a conèixer
l’atenció i qualitat dels nostres serveis.

SERVEIS
Gestió fiscal, comptable i laboral

ASSESSORIA FISCAL

 • Constitució de Societats civils i mercantils.
 • Planificació tributaria personalitzada a empreses, particulars i empresaris.
 • Anàlisis comptable i financer de les empreses.
 • Planificació, preparació i liquidació de l'Impost de Societats.
 • Presentació de llibres oficials.
 • Preparació d'operacions societàries d'ampliacions, liquidacions, dissolucions...
 • Representació enfront als Organismes Públics per a realitzar gestions i tràmits.
 • Planificació i tramitació de Models trimestrals, Anuals, operacions duaneres.
 • Estudi i planificació de l'Impost de Successions i Donacions.
 • Assessorament i planificació de l'Impost sobre la Renda de Persones físiques.
 • Redacció i confecció de contractes de lloguer, préstecs i compravendes.
 • Inscripció al Registre de Patents i Marques.
 • Classificacions d'empreses i subvencions.

ASSESSORIA COMPTABLE

 • Comptabilitat d'empreses, associacions, fundacions i autònoms.
 • Obertura i tancament de l'exercici comptable.
 • Assessorament de la legislació comptable actual, modificacions i aplicacións.
 • Preparació d'informació comptable i financera periòdicament.
 • Conciliacions comptables.
 • Preparació i planificació de l'Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòries.
 • Suport comptable respecte tot tipus de consultes del Pla Comptable i assentament.
 • Anàlisi de l'evolució de l'empresa i de la situació financera.
 • Actualització de comptabilitats.

ASSESSORIA LABORAL

 • Alta empreses de la Seguretat Social.
 • Altes i baixes d'autònoms.
 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Contractes, prorrogues i renovacions de treballadors.
 • Estudis personalitzats de modalitats de contractacions, subvencions i bonificacions.
 • Elaboració de nòmines i liquidacions mensuals (TC-1 i TC-2).
 • Declaracions trimestrals de retencions (mod. 110) i resum anual (mod. 190).
 • Representació en actes de conciliació en el CMAC i jutjats de lo social.
 • Representació en Inspeccions de treball, requeriments i recursos.
 • Càlculs d'acomiadaments, suspensió de contractes, expedients de regulació d'ocupació.
 • Estrangeria.
 • Altres tràmits: Vida laboral, certificats de pagament, tràmits de recaptació...

Volem gestionar eficaçment la seva fiscalitat
Permeti'ns fer-li una oferta

Dades enviades correctament. En breu contactarem amb vostè
ENVIAR
NOTÍCIES
Seleccionades per Clos Assessors (10 de 20 · veure totes)

RESUM DE L'ESTAT ACTUAL DE LES NORMATIVES -COVID19- 27 de març de 2020

Documents relacionats: NOVETATS (pdf)

Ajuts Generalitat de Catalunya -COVID19-

Documents relacionats: AJUTS_GENERALITAT (pdf)

Mesures d'àmbit Laboral -COVID19-

Documents relacionats: LABORAL (pdf)

Mesures d'àmbit Fiscal -COVID19-

Documents relacionats: FISCAL (pdf)

MODIFICACIONS ÀMBIT LABORAL DEL 2019

Documents relacionats: LABORAL (pdf)

GRUP CLOS ASSESSORS, Millor Despatx Professional de Catalunya 2018.

Documents relacionats: FOTO_1 (pdf) FOTO_2 (pdf) FOTO_3 (pdf)

GRUP CLOS ASSESSORS, Millor Despatx Professional de Cataluna 2018. https://www.diaridegirona.cat/economia/2018/10/27/economistes-clos-assessors-rep-premi/942663.html

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Documents relacionats: NOTIFICACIONS_PER_CORREU_ELECTRONIC (pdf)

Grup CLOS ASSESSORS col.laboradors oficials de TEMPORADA ALTA 2018

Butlletí de notícies GRUP CLOS ASSESSORS. http://closassessors.bol-e.com/

L'Estalvi Bancari es fuga als Fons d'Inversió per culpa dels tipus d'interès

Documents relacionats: 20150611123826545 (pdf)

Modificació de la Llei de l'Impost de Societats -SOCIETATS CIVILS-

Documents relacionats: TRIBUTACIONS_SOCIETATS_CIVILS (pdf)

Dipòsits en Entitats Bancàries Vs Entitats Asseguradores

Documents relacionats: diposits (pdf)

CLÀUSULES SOL / DESPESES CONSTITUCIÓ HIPOTECA / CLÀUSULES BANCARIES ABUSIVES

Documents relacionats: CLÀUSULES_SOL (pdf)

Declaració informativa sobre Béns i Drets situats a l'estranger. Model 720

Documents relacionats: MODEL_720_WEB (pdf)

Declaració informativa sobre bens i drets situats a l'estranger (Model 720)

Documents relacionats: MODEL_720 (pdf)

Butlletí de notícies GRUP CLOS ASSESSORS. http://closassessors.bol-e.com/

Llei 39/2015 -PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES-

Documents relacionats: PROCEDIMENT_ADMINISTRATIU_COMÚ_DE_LES_ADMINISTRACIONS (pdf)

Estalvi i Rendibilitat

Documents relacionats: ESTALVI_I_RENDIBILITAT (pdf)
OFICINES i CONTACTES

Girona · Oficines Centrals

Carrer Vista Alegre 7
17004 Girona
Telfs. 972 224 849 - 972 224 850
Fax: 972 224 817
info@closassessors.com

Sta Coloma de Farners

Carrer Lluís Mon, 15
17430 Santa Coloma de Farners (Gi)
Telf. 972.841450
Fax: 972.224817
info@closassessors.com

Sant Esteve d'en Bas

Carretera de Vic, 15
17176 Sant Esteve d'en Bas (Gi)
Telf. 972.690923
info@closassessors.com

Banyoles

Carrer Àngel Guimerà, 17 Baixos
17820 Banyoles (Gi)
Telf. 972.584105
info@closassessors.com