ÀREA: ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
CLOS ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
Carrer Vista Alegre 7
17004 Girona
Telfs: 972 224 849 - 972 224 850
Fax: 972 224 817
silviaq@closassessors.com
Conegui totes les àrees de servei de CLOS ASSESSORS GPD'A